ਓਟਾਵਾ: ਕੈਂਪੇਨ 2000 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 17.7 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2019 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 2000 ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਡੂੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾਪੂਰਵਕ ਉੱਚ ਦਰ ਰਾਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੁਨਾਵਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 34.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, 28.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।